VERDWALEN 

 1. ’20 dromen voor morgen’ is een kans voor schrijfliefhebbers, een initiatief van Creatief Schrijven vzw. In aanloop naar de Schrijfdag verschijnen vijf verschillende opdrachten.
 2. De ingestuurde tekst beantwoordt aan de richtlijnen gepubliceerd op schrijfdag.be/wedstrijd.
 3. Gedicht- of verhaalstructuur is vrij, maar plagiaat sluit de deelnemer uit. Creatief Schrijven vzw draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuk op het auteursrecht door de inzender.
 4. De tekst is niet eerder bekroond en in het Nederlands geschreven.
 5. De tekst telt exact 20 woorden.
 6. Kandidaten zenden hun teksten in via schrijfdag.be/wedstrijd waar de inzendingen openbaar verschijnen. Inzendingen komen terecht bij Creatief Schrijven vzw.*
 7. Kandidaten kunnen één keer per opdracht deelnemen.
 8. De redactie van het magazine VERZIN is de jury. De beslissing van de jury is zonder verhaal.
 9. Per opdracht/week selecteert de jury één winnaar.
 10. De teksten van de winnaars worden met naamsvermelding door Creatief Schrijven vzw op een originele manier gepubliceerd en verspreid. De deelnemer ontvangt 3 exemplaren van deze artistieke creatie.
 11. Alle deelnemers worden uiterlijk 20 april 2023 per e-mail verwittigd of hun inzending al dan niet de winnende tekst is.
 12. Elke deelnemer geeft Creatief Schrijven vzw de toestemming tot publicatie van de teksten met naamsvermelding in tijdschriften met artistieke strekking, handboeken, op de website en sociale media van Creatief Schrijven vzw en/of voor muzikale doeleinden en tot voordracht van culturele evenementen.
 13. Elke deelnemer verklaart zich door zijn inzending akkoord met het wedstrijdreglement.
 14. De organisatoren hebben het recht om de wedstrijd aan te passen of te annuleren als de omstandigheden dit vereisen. Zij wijzen elke aansprakelijkheid hieromtrent af.
 15. Bij vaststelling van misbruik, misleiding of fraude behouden de organisatoren het recht om de betrokken deelnemer(s) te schrappen uit de deelnemerslijst. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
 16. Deelnemers hebben te allen tijde het recht hun persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen.

* Creatief Schrijven vzw springt zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens (bv. naam) die je ons bezorgt in het kader van je deelname aan deze wedstrijd worden door Creatief Schrijven vzw opgeslagen en verwerkt. We doen dit om met jou te kunnen communiceren over het verdere verloop van deze wedstrijd. Jouw persoonsgegevens worden niet aan anderen doorgegeven. We bewaren jouw gegevens tot 5 jaar na het laatste contact. Uiteraard heb je op elk moment het recht om jouw gegevens in te kijken, te laten aanpassen, te laten verwijderen, enz. Lees onze volledige privacyverklaring op https://creatiefschrijven.be/privacy