Joren Janssen

23 / 03 / 23

Je bent als een tropisch regenwoud: warm, omhelzend, troostend. Ik ben verslingerd aan je en nestel me tussen jouw meanders.