Johan Mortelmans

16 / 03 / 23

Rootsdraad:
de onzichtbare aard-, lei- en zoekdraad, die elke levenswandel, van alfa naar omega, onmerkbaar leidt naar onze genetische mozaïek.