Elke Van We

31 / 03 / 23

Ver-jaar-dags-feest. Vier lettergrepen. Hoe vier je dat? Vier greep op de letter? Feest, Verjaardag. Vier en zeg: dag Verjaar, dag.