Elisabeth A.M. cox

02 / 03 / 23

De onmogelijkheid om ook maar één beeld van de ideale wereld te scheppen bewijst de onmogelijkheid om haar te creëren.