bas tuurder

08 / 03 / 23

God schiep de mens. De mens schiep God. Macht. Ik vraag me af: wie komt er het meest bedrogen uit?