bas tuurder

01 / 04 / 23

porselein in het hoofd van al die tijd karakters verzamelen
dat woord in zin in woord vol scherven hart bestaat