Anne-Mie Knaepen

18 / 03 / 23

Gewetenspoeld. Toestand van gebrek aan schuldgevoel van een minderheid, die enkel uit winstbejag een hele bevolking en haar omgeving hypothekeren.